Venkovní typy

Při výškových pracích v exteriéru se nejčastěji používají terénní typy plošin s dieselovým motorem, speciálním podvozkem pro průchodnost i těžkým terénem a zpravidla kloubovým mechanismem pohybu pracovního koše. Ten bývá někdy menší, než u akumulátorových druhů, ale někdy lze mít i koše větší, či dokonce rozšiřitelné do boku. Kloubová ramenová provedení mají jednu zcela zásadní výhodu. Jejich dosah je mnohem větší, než u typů nůžkových. Jak často i do výšky, tak zejména stranově – v rovině horizontální.

I do stran

Znamená to v praxi to, že, chceme-li abychom dosáhli bočně i do míst, pod něž nelze zajet přímo s podvozkem, můžeme vytočením a vysunutím ramene tuto nevýhodu eliminovat. Podvozek může stát několik metrů bokem od místa, kde z pracovního koše provádíme činnost.