Svatopluk Němeček promluvil na prestižní konferenci ve Státní opeře Praha

Rozhodování je v životě každého člověka skutečně na denním pořádku. Je to také stěžejní záležitost v mnoha oblastech lidského konání. V následujících řádcích se pokusíme blíže představit manažerskou konferenci, která se konala ve Státní opeře Praha a která hostila významné manažery a úspěšné ředitele společností, jako jsou ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluk Němeček, který na konferenci také promluvil a samozřejmě i mnoho dalších významných řečníků z řad předních českých manažerů. Pan Němeček má mnoho zkušeností, jelikož před převzetím ostravské fakultní nemocnice byl ředitelem i Bohumínské nemocnice, a tak má v oblasti důležitých manažerských rozhodnutí neoddiskutovatelné kvality, o které se s posluchači konference rád podělil. Netřeba říkat, že umět se správně rozhodnout je základním stavebním úspěchem života každého člověka, ať už řídí velkou společnost, nebo chce řídit jen svůj život.

Vzdělávejte se i se po studiu, vyplatí se to!

Možná si myslíte, že okamžikem složení maturitní zkoušky či po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky z vašeho oboru jsou vaše znalosti kompletní. Přechod od školní teorie ke skutečné, tedy reálné životní praxi je pak pro takto smýšlející lidi velice složitý. Potřeba neustále se vzdělávat, zdokonalovat své schopnosti, své kompetence k plnění nejrůznějších životních situací, to je to, co žene dobrého manažera stále vpřed. Manažerské rozhodování je pak jednou z kompetencí, kterou je potřeba obzvláště pěstovat. I proto je důležité sledovat, co se děje ve světě, jaké jsou nové trendy a je potřeba se učit od úspěšných manažerů, jako je například již zmiňovaný pan Němeček. Podívejte se na videa z této úspěšné konference a na té příští se už budeme těšit s vámi na osobní shledání.