Revize kanalizace kamerou

Potřebujete prohlédnout kanalizaci a zjistit, zda nenastal nějáký problém, který je nutné řešit dřív než bude pozdě? Provádíme revize kanalizace kamerou a monitorujeme místa, která se prohlédnout jinak nedají. Používá speciální techniku

Revize kanalizace kamerou provádíme kamerami a to jak miniaturními, tak samohybnými s otočnou hlavou. Kamery místa důkladně prozkoumají a zjistí příčiny závad. Revizí se předejde velkým havariím, které jsou později velmi nákladné. Pokud tedy budete preventivně monitorovat kanalizaci, ušetříte si tím spousty peněz.

O kanalizaci se vám postaráme


Revize kanalizace kamerou není naší jedinou parketou. Můžete se na nás obrátit například pokud potřebujete vyčistit odpad, udělat zkoušku těsnosti kanalizace, nebo kanalizaci vyčistit