Mobilita zařízení k ohřevu prostor

Naftová topidla, zejména pro průmyslové využití, jsou nejčastěji používána podle potřeb na různých místech. Proto je důležitá možnost jejich bezproblémového přemístění. S výjimkou nejmenších druhů a modelů se samozřejmě k nejvíce používaným topidlům dodávají také podvozky, na něž je možno, často dosti těžké (podle výkonu) zařízení usadit a pak ho volně přemisťovat podle potřeby. Některá jsou již s podvozkem vyráběna – jedná se zejména o průmyslové infrazářiče.

Bez podvozku

Ta největší naftová topidla s nejvyšším výkonem se vyrábí bez podvozku. Jsou to totiž skříňová velká zařízení, k jejichž přemístění je vždy nutná alespoň minimální mechanizace. Jejich výhodou tak je mimo výkonu také mnohem menší riziko odcizení podobného zařízení, než u běžně používaných válcových modelů na podvozcích. Výhodou větších modelů je i možnost rozvádět trubicemi ohřátý vzduch na více míst současně, protože mají až čtyři výstupní otvory pro horký vzduch.